درباره ما

سامانه پیامکی مانتیس با اهداف زیر اقدام به راه اندازی یک پنل پیامکی جامع نموده است . 

  1. تنظیم تنها و تنها یک نوع پنل شفاف با همه امکانات 
  2. جلوگیری از سردرگمی کاربر با ارائه پنلهای با امکانات مختلف و تعرفه های متفاوت
  3. تولید نرم افزار های تخصصی با امکان ارسال هوشمند پیامک در سطح نرم افزار
  4. ایجاد امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار اکسس